Strefa B2B

Znajdują się Państwo w strefie dedykowanej naszym Partnerom Biznesowym.
Strefa B2B to platforma B2B do elektronicznej wymiany danych z Partnerami biznesowymi. Platforma umożliwia łatwe zgłaszanie, zarządzanie i nadzorowanie projektów doradczych, w tym usług telemarketingowych.

Dzięki platformie B2B Partner (Klient) może złożyć zamówienie na usługi świadczone przez Centrum Kompetencyjne ERP Sp. z o.o. drogą elektroniczną z określeniem m.in. takich informacji, jak zakres prac, budżet, grupy odbiorców, czas realizacji zlecenia.

Na bieżąco Klient ma możliwość sprawdzenia postępów prac, widzi z jakimi kontrahentami był już kontakt, z jakimi dopiero będzie, kto opiekuje się jego prospektami. Dzięki wbudowanej funkcji chat możliwe jest komunikowanie się z konsultantami przypisanymi do projektu w czasie rzeczywistym. Dla każdego projektu tworzony jest e-prospekt, czyli zbiorcze informacje o realizacji prac. Po zrealizowaniu zlecenia generowany jest protokół zdawczo-odbiorcy oraz faktura.
Stworzona platforma B2B ma na celu automatyzację procesów biznesowych CK ERP i Partnerów Biznesowych za pośrednictwem rozwiązania klasy B2B wykorzystującego do elektronicznej wymiany danych (EDI) międzynarodowe standardy EDIFACT.

Strefa B2B dostępna jest tylko dla zarejestrowanych i zweryfikowanych przez naszego pracownika użytkowników strony, którzy zalogują się na swoje konto. Jeśli są Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy z naszą firmą prosimy o kontakt.

tl_files/strefa B2B/ckerp_kontakt.png

LOGOWANIE DO STREFY B2B


tl_files/strefa B2B/ckerp 8.2 b2b.jpg