KONSULTING BIZNESOWY


Centrum Kompetencyjne ERP świadczy głównie usługi dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, szeroko rozumiane jako konsulting biznesowy i wspomagających przedsiębiorstwa w czynnościach mających na celu poprawę wyników finansowych firmy poprzez:

  • stworzenie i realizację planu rozwoju firmy,
  • usprawnienie funkcjonowania działalności firmy w wybranych obszarach,
  • budowę i utrwalenie przewagi konkurencyjnej firmy.


Powyższe czynności są realizowane głównie poprzez dwa projekty:
- outsourcing BPO
- doradztwo wdrożeniowe ERP.