Projekty unijne

Firma CK ERP Sp. z o.o. korzysta ze środków unijnych zwiększając konkurencyjność firmy i polepszając jakość oferowanych produktów i usług.

Centrum Kompetencyjne ERP Sp. z o.o. przyznano dofinansowanie na realizację projektu 
„Wdrożenie systemu klasy B2B do kompleksowego wsparcia procesów biznesowych w relacjach z klientami”

tl_files/strefa B2B/ckerp 8.2 b2b.jpg


Więcej informacji dotyczących dotacji z Unii Europejskiej na stronie www.parp.gov.pl.